کنترل فن تهویه در سالن تکثیر پرندگان زینتی

  • تایمر-دو-منظورهتایمر-دو-منظوره

    تایمر-دو-منظوره

    200,000 تومان

    تایمر-دو-منظوره ترکیبی از تایمر 24ساعته و تایمر قطع و وصل مکرر است. تایمر روزانه ای که در ساعات مشخصی از شبانه روز ، مرتباً بین حالت روشن و خاموش تغییر وضعیت میدهد.  مناسب برای کنترل فن تهویه در سالن تکثیر پرندگان زینتی.