زمان سنج

  • تایمر قطع و وصل مکررتایمر قطع و وصل مکرر

    تایمر-فن-تهویه

    530,000 تومان590,000 تومان

    تایمر-دو-منظوره ترکیبی از تایمر 24ساعته و تایمر قطع و وصل مکرر است. تایمر روزانه ای که در ساعات مشخصی از شبانه روز ، مرتباً بین حالت روشن و خاموش تغییر وضعیت میدهد.  مناسب برای کنترل فن تهویه در سالن تکثیر پرندگان زینتی.