شماره حساب ها

برای سرعت و سهولت در خرید، از گزینه پرداخت آنلاین استفاده نمایید.

شماره کارت : ۶۳۹۳۴۶۱۰۲۷۸۷۶۹۹۰
شماره حساب : ۲۱۶۱۲۳۲۴۲۱۷۸۱
شماره شبا : IR250590021601203242178001
بانک سینا
به نام حسن جمشیدنژاد اول

همچنین میتوانید از گزینه زیر جهت واریز مبالغ به صورت آنلاین استفاده کنید.