شرایط گارانتی

کلیه محصولات الکترونیک۲۰ به مدت یکسال در مقابل عیوب ناشی از تولید ، دارای گارانتی میباشد.

 

شرایط ضمانتنامه


۱- مشکلاتی که در اثر نصب نادرست و غیر اصولی به وجود آمده باشد مشمول گارانتی نمیشود.

۲- شکستگی ، آبخوردگی ، آتش سوزی ، خرابی در اثرنوسانات برق و نصب در شرایط محیطی غیر عادی  و مواردی از این دست ، شامل گارانتی نمیشود. و درصورت درخواست مشتری و تقبل هزینه ، انجام خواهد شد.

۳- در دستگاه های دارای سنسور، مهلت تست و بررسی سنسور؛  فقط  ۱۵ روز از تاریخ ارسال دستگاه میباشد. بعد از این مدت ، خرابی سنسور، شامل گارانتی نمیباشد.

۴-مهلت بررسی سلامت فیزیکی دستگاه فقط ۲ روز از تاریخ تحویل میباشد.

۵- ضمانت نامه در صورتی معتبر است که برچسب گارانتی روی دستگاه مخدوش نشده باشد.

۶-در صورتی که مهلت گارانتی دستگاه مرجوعی به پایان رسیده باشد و یا مشمول گارانتی نشود ، هزینه تعمیرات و قطعات مصرفی به عهده مشتری است. (لازم به ذکر است که در موارد تاریخ گذشته ، تعمیر دستگاه ها با کمترین هزینه انجام خواهد شد.)

۷-کلیه امور مربوط به گارانتی محصولات ، از جمله تعمیرات و به روز رسانی دستگاه ها ، در دفتر مرکزی ؛ واقع در خراسان رضوی-شهر کاشمر انجام می شود.

۸- هزینه های حمل و نقل و ارسال دستگاه ها به دفتر مرکزی ، بر عهده مشتری میباشد.

۹- هرگونه شکستگی یا ضربه در هنگام ارجاع دستگاه توسط خریدار ؛ شامل گارانتی نمیشود.

۱۰- صدمات ناشی از اتصال به مصرف کننده ها و دستگاه های با قدرت و مشخصات ناهماهنگ با مشخصات تعریف شده محصول ، شامل گارانتی نمیشود.

۱۱- تاریخ گارانتی از زمان خرید محصول شروع شده و تاریخ اتمام مدت گارانتی، روی دستگاه ، مشخص شده است.