درباره ما

مجموعه فنی مهندسی الکترونیک ۲۰

طراح و سازنده تجهیزات ، مدارات و  دستگاه های الکترونیکی سفارشی و هوشمند

فروش انواع تایمر ها؛ کنترل کننده های دما ورطوبت ؛ شبیه ساز طلوع و غروب خورشید ؛ دستگاه های پرورش قناری و پرندگان زینتی ؛ و تجهیزات مرتبط

آمده ایم تا ایده های شما را به واقعیت نزدیک کنیم . . . . . .

صاحب امتیاز: حسن جمشیدنژاد

تلفن تماس: ۰۵۱۵۵۲۶۸۹۹۲